Algemene Voorwaarden Grassroots Business lab

Definities

Grassroots

Afkomstig van of vrijwillig en actief geadopteerd door netwerken van stadsbewoners en ondernemers.

BUSINESS

Rendabele werkwijze of samenwerking, met meetbare invloed op kosten en/of uitgaven van huishoudens en/of individuele ondernemers.

LAB

Ontwikkelende organisatie en omgeving die kopieerbare en/of schaalbare prototypes oplevert of implementeert. 

DOELEN

INKOMEN

Alle inspanningen en samenwerkingen van het Grassroots Business Lab zijn er zonder enige omweg op gericht de economische positie en veerkracht van stadsbewoners te versterken. 

AUTONOMIE

  1. Inspanningen en samenwerkingen leiden idealiter tot meer eigenaarschap (van bedrijfsmodel, infrastructuur, data, productiekracht, etc.) van stadsbewoners.
  2. Inspanningen en samenwerkingen mogen in geen geval tot grotere afhankelijkheid van derde partijen (inclusief instituties) leiden.

RELEVANTIE

Inspanningen en samenwerkingen dragen bij aan of reageren op dominante ‘next’ economische ontwikkelingen, zoals energietransitie, gig economy en digitalisering.

Randvoorwaarden

REPRESENTATIVITEIT

Het Grassroots Business Lab heeft de vrijheid om per project met specifieke doelgroepen te werken, maar verplicht zich op portfolio-niveau tot het bedienen en/of activeren van een representatieve groep stadsbewoners.

COMMUNITY EERST

Alle werkzaamheden die op passende wijze door community-leden kunnen worden uitgevoerd, worden daadwerkelijk bij hen belegd.

PRODUCTEN VAN DERDEN

Aan derden die via het Grassroots Business Lab technologie en/ of diensten aanbieden aan communities, stelt het Lab de volgende voorwaarden:

  1. Diensten en/of technologie dragen aantoonbaar bij aan de doelen van GBL
  2. De afhankelijkheid van de gebruikers ten opzichte van de leverancier/partner wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
  3. Alle verzamelde en gegenereerde data blijven eigendom van de gebruikers, die kunnen beslissen om deze voor gemeenschappelijke doeleinden en onder nader te bepalen privacy-voorwaarden beschikbaar te stellen. 
  4. Het verdienmodel van de gebruikers weeg tenminste zo zwaar als het verdienmodel van de leverancier in richtinggevende beslissingen. 

AUTEURSRECHT

Alle ontwikkelde werkwijzen, algoritmen en technologieën worden onder Copyleft voorwaarden beschikbaar gesteld.
https:// en.wikipedia.org/wiki/Copyleft